Vuokratuotteiden vuokrausehdot

 

1.    SOPIMUSOSAPUOLET

Näitä alla mainittuja sopimusehtoja sovelletaan vuokralleantajan ja vuokralleottajan välillä. Näillä ehdoilla ei vähennetä kuluttajalainsäädönnön mukaisia oikeuksia.

 

2.    VUOKRA – AIKA

Vuokra-aika alkaa päivästä, jolloin kalusto noudetaan tai on sovittu noudettavaksi sovitusta paikasta. Vuokara-aika päättyy kun kalusto palautetaan sovittuun paikkaan.

Vuokra-aika on määritelty jokaisen kaluston kohdalta erikseen.

 

3.    VUOKRAUKSEN KOHDE

Vuokrauksen kohteena on vuokralleantajan ja asiakkaan kanssa sovittu kalusto joka on vuokrasopimukseen merkitty. Vuokraaja on velvollinen vastaanottaessaan kalustoaan tarkistamaan kaluston kunnon ja laadun. Mikäli kalustossa on aihetta huomautuksiin on vuokraaja velvollinen siitä ilmoittamaan vuokranantajalle.

 
4.    KALUSTON LUVOVUTTAMIEN

Kalusto luovutetaan vuokraajalle sovitusta paikasta. Vuokralleottaja on velvollinen tarkistamaan kaluston ennen käyttöönottoa.

 

5.    KALUSTON PALAUTTAMINEN

Kalusto palautetaan sovittuun paikkaan sovittuna ajankohtana pestynä, puhdistettuna ja samassa kunnossa kuin se oli luovutettaessa. Myöhästymisestä peritään sovittu hinnaston mukainen lisämaksu.

 

6.    KALUSTON KÄYTTÖ

Asiakkaan täytyy pitää kalustosta hyvää huolta ja käyttää sitä vain siihen kuuluvaan käyttötarkoitukseen. Vuokralleottaja ei saa korjata tai korjauttaa kalustoa ilman vuokralleantajan lupaa. Käytössä vuokralleottajan on huomioitava kaluston käyttöohjeet sekä määräykset.

 
7.    VUOKRALLEOTTAJAN  VASTUU

Vuokralle ottaja on velvollinen korvaamaan vuokra-aikana kalustolle tahallisesta tai huolimattomuudesta aiheutuneet vahingot. Vuokralleottaja on velvollinen korvaamaan kadonneen tai tuhoutuneen kaluston uushankinta arvolla. Vuokralleantajalla on mahdollisuus periä kaluston puhdistukseen ja kunnostukseen vuokralleottajalta erikseen. Asiakas on itse vastuussa omasta kuljettamastaan omaisuudesta sekä mahdollisista tieliikennerikkomuksista.

 

8.    VUOKRALLEANTAJAN  VASTUU

Vuokralleantaja vastaa kaluston normaalista kulumisesta aiheutuvista korjauskustannuksista ja vakuutuksista (tieliikennekalusto). Vuokraaja vastaa siitä että kalusto on kunnossa ennen luvatusta.

 

9.    VAKUUTUKSET

Kuljetuskalusto on vakuutettu liikennevakuutuksella ja osakaskolla (palo, varkaus, ilkivalta). Omavastuu 200€ jonka vuokralleottaja sitoutuu korvaamaan vahingon sattuessa. Muissa tapauksissa vuokralleottaja vastaa vahingon täyteen määrään asti.

 

10.  SOPIMUSRIKKOMUKSET

Mikäli vuokralleottaja laiminlyö maksamisen tai olennaisesti rikkoo tämän sopimuksen ehtoja, vuokralleantajalla on oikeus heti purkaa tämä sopimus. Vuokralleottaja on velvollinen korvaamaan vuokra-sopimuksen purkamisesta Vuokralleantajalle syntyneet kustannukset ja vahingon.

 

11.  YLIVOIMAINEN ESTE

Vuokralleantaja ei ole velvollinen täyttämään sopimusta, jos luonnoneste, tulipalo tai siihen verrattava häiriö, lakko, työsulku, sota, liikekannallepano, vienti- tai tuontikielto, kuljetusvälineiden puute, valmistuksen lopettaminen, liikennehäiriö tai muu sellainen este, jota vuokralleantaja ei voi poistaa, estää peräkärryn tai sen osan toimittamisen. Myös silloin, kun sopimuksen täyttäminen edellyttäisi uhrauksia, jotka ovat kohtuuttomia verrattuna vuokralleottajalle siitä koituvaan etuun, vuokralleantaja ei ole velvollinen täyttämään sopimusta. Vuokralleantaja ei ole velvollinen korvaamaan vuokralleottajalle sopimuksen täyttämättä jättämisestä aiheutunutta vahinkoa ja hän voi myös purkaa sopimuksen.

 
12.  VUOKRASOPIMUKSEN SIIRTÄMINEN

Vuokralleottajalla ei ole oikeutta siirtää vuokrasopimusta eikä luovuttaa vuokraperäkärryä osaksikaan kolmannelle osapuolelle ilman vuokralleantajan kirjallista suostumusta.

 

13.  RIITAISUUDET

Sopimukset syntyvät riidat pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan neuvottelemalla tai kotipaikkakunnan alioikeudessa.

 

 

PDF-tiedosto: linkki